KONVENCIJA O PRAVIMA DJETETA

KONVENCIJA O PRAVIMA DJETETA

djeca se radaju s temeljnim slobodama i pravima koja pripadaju svim ljudskim bicima

NO, s obzirom na tjelesnu i psihicku nezrelost namece se potreba isticanja posebnih prava djeteta na zaštitu

Konvencija o pravima djeteta je medunarodni dokument, usvojen na Glavnoj skupštini Ujedinjenih naroda 20. novembra 1989. godine, a sadrži standarde koje država potpisnica mora jamciti svakom djetetu

Konvencija ima snagu ZAKONA tj. postoje sankcije u slucaju kršenja tih pravaOPCA NACELA KONVENCIJE


NACELO NEDISKRIMINACIJE – djeca ne smiju trpjeti diskriminaciju, tj. ona imaju PRAVA neovisno o rasi, boji kože, spolu, jeziku, vjeri, politickom ili drugom mišljenju, nacionalnom, etnickom ili društvenom podrijetlu, vlasništvu, teškocama u razvoju, rodenju ili drugom statusu djeteta, roditelja ili njegovih usvojitelja.

NACELO ŽIVOTA i RAZVOJA – djeca imaju pravo na život i razvoj u svim vidovima života, ukljucujuci fizicki, emotivni, psihosocijalni, spoznajni, društveni i kulturni.

NACELO DOBROBITI – pri donošenju svih odluka ili izvršenju postupaka koji utjecu na dijete, najvažnija mora biti dobrobit djeteta. To se odnosi na odluke vlade, upravnih i zakonodavnih tijela te na odluke roditelja.

NACELO AKTIVNOSTI – djeci se mora omoguciti da aktivno sudjeluju u rješavanju svih pitanja koja utjecu na njihov život i dopustiti im slobodu izražavanja mišljenja. Ona imaju pravo izreci svoja gledišta koja se moraju ozbiljno uzeti u obzir.

 

Djecja prava obuhvacaju:


GRAÐANSKA PRAVA i SLOBODE DJECE

Svako dijete ima pravo na:

ime i nacionalnost

zaštitu od uskracivanja identiteta

slobodu izražavanja

slobodu mišljenja, savjesti i vjerskog opredjeljenja

slobodu udruživanja i mirnog okupljanja

informacije iz razlicitih izvora

privatnost

zaštitu od mucenja ili drugih okrutnih, nehumanih oblika ponašanja ili kažnjavanja

zaštitu od zakonski neutemeljnog uhicenja ili neopravdanog uskracivanja slobode


PRAVA DJECE NA POSEBNU ZAŠTITU

Svako dijete ima pravo na posebnu zaštitu

u iznimnim situacijama poput oružanog sukoba ili kad su djeca odvojena od roditelja ili doma

kad je dijete u sukobu sa zakonom

u situacijama iskorištavanja poput radnog iskorištavanja djece, korištenja narkotika, seksualnog iskorištavanja ili zlostavljanja, prodaje, trgovine, otmice

kad se radi o diskriminaciji bilo koje vrstePRAVA DJECE NA OBRAZOVANJE, ODMOR i KULTURNE AKTIVNOSTI

Svako dijete ima pravo na:

besplatno osnovnoškolsko obrazovanje

mogucnost srednješkolskog obrazovanja i strucne obuke

obrazovanje koje u najvecoj mogucoj mjeri razvija djetetovu osobnost, talente te mentalne i tjelesne sposobnosti

odgoj i obrazovanje koje priprema dijete za aktivan život odrasle osobe u slobodnom društvu

odgoj i obrazovanje koje njeguje poštivanje djetetove obitelji, kulturnog identiteta i jezika, poštivanje djetetove zemlje te prirodnog okruženja

odgoj i obrazovanje u duhu razumijevanja, mira, tolerancije i jednakopravnosti

odmor, igru i mogucnost sudjelovanja u kulturnim i umjetnickim aktivnostima

mogucnost uživanja kulturnog identiteta, vjere te uporabu materinjeg jezikaPRAVA DJECE i NJIHOVIH RODITELJA

Svako dijete ima pravo na:

život sa svojim roditeljim ili zadržavanje veze ako je odvojeno od bilo kojeg roditelja

prelazak državne granice radi susreta s roditeljima i spajanja razdovojenih porodica

primanje nekih drugih oblika skrbi ako se ne može zadržati obiteljsko okruženje

siguran sustav usvajanja

zaštitu od otmice

zaštitu od roditeljeva ili skrbnikova zanemarivanja ili zlostavljanjaPRAVA DJECE NA ZDRAVLJE i SOCIJALNU POMOC

Svako dijete ima pravo na:

život i razvoj

odgovarajuci životni standard

najviši moguci standard zdravlja i ucinkovite zdravstvene usluge

posebnu skrb, ako se radi o djetetu s posebnim potrebama, koja mu osigurava dostojanstvo, potice samostalnost i olakšava aktivno sudjelovanje u zajednici

društvenu sigurnost i usluge socijalne pomoci

 

IZVJEŠTAJ UN-a O KRŠENJU DJECJIH PRAVA U 2001. GODINI:

300 000
DJECA MLAÐA OD 18 GODINA KOJA DILJEM SVIJETA SUDJELUJU U ORUŽANIM SUKOBIMA

5 000
BROJ DJECE KOJU KOLUMBIJSKE PARAVOJNE OPORBENE STRANE KORISTE KAO DOUŠNIKE i RATNIKE. Ne žele prestati novaciti maloljetnu djecu

250 MILIJUNA
DJECE OD 4 DO 14 GODINA KOJA SU PRISILJENA NA TEŽAK FIZICKI RAD DA BI PREŽIVJELA.
50 MILIJUNA
DJECE MLAÐE OD 14 GODINA KOJI RADE U OPASNIM UVJETIMA

300 000
AMERICKE DJECE KOJA RADE KAO NAJAMNICI NA POLJOPRIVREDNIM IMANJIMA, CESTO i 12 SATI NA DAN.

1,2 MILIJUNA
MALIH EGIPCANA KOJI NADGLEDAJU LIŠCE PAMUKA U LJETNIM MJESECIMA TE RUCNO UKLANJAJU UVELO LIŠCE

TRECINA
MALOLJETNIH RUSA BILA JE PODVRGNUTA NASILJU i ZLOSTAVLJANJU TIJEKOM ISPITIVANJA i PRITVORA

100 000
MALOLJETNIH AMERIKANACA KOJI SU PRITVORENI i OSUÐENI NA KAZNE

4
AMERIKANCA SU POGUBLJENA ZA ZLODJELA KOJA SU POCINILI KAD JOŠ NISU NAVRŠILI 18 GODINA

 

 

ALI NE ZABORAVITE NA SVOJA RODITELJSKA PRAVA:


I JA KAO RODITELJ
imam PRAVO
na svoju osobnost, slobodno vrijeme,
prijatelje, ljubav, zabavu,

Pohvalite sebe ako to vec ne cine drugi i zbrojite što ste sve dobro ucinili! Imate pravo na pohvalu.

Usudite se biti sretni!

Klonite se cangrizavih ljudi! Oni su žrtve života i to žele ostati. Zaštitite svoje pozitivne osjecaje i samopouzdanje i pobjegnite od vjecnih nezadovoljnika

Izbjegavajte razmišljanje u stilu “Kad bih barem…” Sreca je putovanje, a ne odredište!

Deset minuta dnevno cinite svim snagama – NIŠTA! Imate pravo na odmor.

Odvojite vrijeme samo za sebe. Vaše potrebe jednako su važne kao i potrebe svih ostalih – vaše djece, supružnika, suradnika…