PRAVO NA ŽIVOT

PRAVO NA ŽIVOT

 

PRAVO  NA  IME  I DRŽAVLJANSTVO

Svako dijete čim se rodi ima pravo na svoje ime i prezime i

na državljanstvo

O tome mora dobiti svoje vlastite isprave.

 


 PRAVO NA  ŽIVOT SA SVOJIM RODIELJIMA

Svako dijete ima pravo živjeti u obitelji zajedno sa svojim

roditeljima. Ali, ako roditelji više ne žive zajedno, svako

dijete ima PRAVO SASTAJATI SE  I  DRUŽITI S

RODITELJEM S KOJIM  NE ŽIVI.


PRAVO  NA  IZRAŽAVANJE  SVOG  MIŠLJENJA

Ti imaš pravo reći i izraziti svoje mišljenje, a posebno u stvarima

koja se odnose na  tebe i onda kada se odlučuje o tebi.

 
 PRAVO  NA  SLOBODU  IZRŽAVANJA  I  NA PRISTUP

OBAVIJESTIMA

Ti imaš pravo na slobodno izražavanje onog što misliš i osjećaš,

a isto tako imaš pravo dobiti i sve obavijesti o stvarima koje te

zanimaju a koje su korisne za tebe i važne za tvoj razvoj.

Ali isto tako, odrasli imaju pravo i dužnost poduzimati sve da

štetni i opasni sadržaji ne budu dostupni djeci (to je radi tvoje

zaštite!).

 

PRAVO  NA  ZAŠTITU  OD  NASILJA  I ZANEMARIVANJA

Nitko, baš nitko, nema pravo vrijeđati, zastrašivati, prijetiti, mučiti,

udarati, seksualno iskorištavati ili na bilo koji drugi način zlostavljati

djecu. O djetetovom životu, zdravlju, učenju i dobrom napredovanju

odrasli moraju voditi brigu. Dijete ima pravo na zaštitu ako ga netko

zlostavlja ili zanemaruje.


PRAVO  NA  ZDRAVSTVENU  ZAŠTITU

Svako dijete ima pravo na najvišu i najbolju zdravstvenu

zaštitu i liječenje u slučaju bolesti.


PRAVO  NA  OBRAZOVANJE

Dijete ima pravo na obavezno i besplatno osnovno

obrazovanje u školama, ali isto tako treba nastojati

da se što više djece obrazuje i nakon toga u srednjim

školama i da one budu dostupne djeci prema

njihovom izboru i sklonostima.


PRAVO  NA  ŽIVOTNI  STANDARD

Svako dijete ima pravo da se podmire sve njegove

potrebe koje se odnose na prehranu,odijevanje i

stanovanje. Roditelji su dužni novčano uzdržavati dijete,

a ako to ne mogu, onda je država dužna pomoći.


PRAVO  NA  SLOBODNO  UDRUŽIVANJE, ODMOR,

IGRU  I  KULTURNE  AKTIVNOSTI

Imaš pravo družiti se sa svojim vršnjacima i sklapati

prijateljstva, odmarati se, igrati se i baviti se aktivnostima

koje te vesele i zanimaju i koje su korisne za tvoj razvoj kao

što su šport, glazbene ili druge umjetničke aktivnosti.

 

DJECA  S  POSEBNIM  POTREBAMA

Ne treba zaboraviti da ima djece koja imaju posebne

potrebe (jer imaju neke zdravstvene poteškoće).

Takva djeca imaju pravo na posebnu skrb i pomoć,

a naročito treba nastojati da im bude osigurana

najbolja moguća zdravstvena pomoć i liječenje,

uključivanje u škole i obrazovanje kao svoj ostaloj

djeci, dostupnost škola i svih drugih mjesta

(kina, kazališta, športskih dvorana) gdje bi se mogli družiti,

igrati se i učiti sa drugom djecom.


PRAVO  DJETETA  U  ORUŽANIM  SUKOBIMA

U mnogim zemljama u svijetu za vrijeme rata najviše su stradala

upravo djeca koja se ne mogu braniti, pa su zato i najmanje

zaštićena. Ratovi ostavljaju najviše posljedica na životima i

zdravlju djece. Zato u ratu djeca imaju pravo na posebnu zaštitu u skrb.

 

 

PRAVO  DJETETA  U  SUKOBU  SA  ZAKONOM

Dogodi se da dijete učini nešto što nije dozvoljeno

(povrijedi drugu osobu, učini provalu, uništi ili ukrade

nešto, preprodaje drogu) i tako uđe u sukob sa

zakonom. Ako se protiv djeteta pokrene sudski

postupak ono u tom postupku ima određena prava.

I prema takvom se djetetu mora postupati tako

da se poštuje njegovo dostojanstvo, te da ga nitko ne smije

mučiti, tući, ponižavati ili prema njemu okrutno postupati.

 

 

PRAVO  DJETETA BEZ  OBITELJI  NA  ZAŠTITU

Također, djeca koja iz bilo kojeg razloga ne žive sa svojom obitelji,

imaju pravo na posebnu pomoći zaštitu  države u kojoj žive.

Za njih treba biti osigurana briga i skrb izvan njihovih obitelji

na mjestima i u zajednici sa drugom djecom gdje će biti sretni

i gdje će dobro napredovati. Također, može se odlučiti i da žive u

drugoj obitelji (npr.kod udomitelja ili posvojitelja), Ali će se prvo dobro

provjeriti da li će ta druga obitelj u svemu biti dobra djetetu.