IDEJE ZA NOVINARSKU PRIČU

2010-10-02 13:58

Uvod u sadržaj

2010-10-02 13:59

Postovani posjetioci, ovo je  eksperimentalni sajt novinarske radionice koji će se   povremeno  ažurirati. Novinarska radionica je  počela sa radom marta 2009. godine.  Inače ovaj projekat  se već nekoliko  godina  realizuje  u Osnovnoj Školi " Maršal Tito" u Ulcinju. Prijekat je  finansiran od  strane OSCE-a. Cilj ovog projekta je  prenjeti djeci osnove novinarskih vještina (štampani i elektronski mediji), ali i razviti kod  djece osjećaj za toleranciju i  zajednicki suživot  svih nacionalnih i vjerskih zajednica.  Ciljna grupa ovog projekta  su djeca-učenici   pripadnici  svih vjerskih i nacionalnih zajednica  osnovne škole " Maršal Tito" iz Ulcinja. Novinarstvo je  jedna  vrsta medija i zato smo se potrudili da  ovaj sajt bude: informacionog,edukativnog i zabavnog karaktera. U predhodnom peridu djelimično smo se  dotakli štampanih medija, zatim TV-a, a ove  godine planiramo između ostalog da  se  malo pozabavimo radijskim novinarstvom u vidu radio priloga i montaže  pomenutih priloga u vudu anketa, intervjui....

Ciljna grupa ovog projekta  su djeca-učenici   pripadnici  svih vjerskih i nacionalnih zajednica  osnovne škole " Maršal Tito" iz Ulcinja. Pomenuta škola je  interesnatna i specifična  po tome što je ovo jedna od rijetkih škola čiji su učenici pripadnici različitih vjerskih i nacionalnih zajednica i zato je ova škola i izabrana od OESC-a kao ciljna  grupa. Koordinator ovog projekta je Marko Junković, asistent projekta je Muhamed Uković i Lektor Hidajeta Bakali.  Molimo sve posjetioce  ovog  sajta, ako imaju bilo kakvih primjedbi ili sugestija na  sadržaj ili sam izgled  sajta, da nam se obrate na E-mail, koji je naznačen na web sajtu.

 

 

RADIJSKO   I   TV NOVINARSTVO

Ciljna grupa ovog projekta  su djeca-učenici   pripadnici  svih vjerskih i nacionalnih zajednica  osnovne škole " Maršal Tito" iz Ulcinja. Pomenuta škola je  interesnatna i specifična  po tome što je ovo jedna od rijetkih škola čiji su učenici pripadnici različitih vjerskih i nacionalnih zajednica i zato je ova škola i izabrana od OESC-a kao ciljna  grupa. Koordinator ovog projekta je Marko Junković, asistent projekta je Muhamed Uković i Lektor Hidajeta Bakali.  Molimo sve posjetioce  ovog  sajta, ako imaju bilo kakvih primjedbi ili sugestija na  sadržaj ili sam izgled  sajta, da nam se obrate na E-mail, koji je naznačen na web sajtu.

 

 IDEJA ZA NOVINARSKU PRICU

       Sve što se nalazi u sferi našeg interesovanja može biti ideja za priču .

      Koliko je važno brinuti o životinjama, bilo da su to naši kućni ljubimci, ili možda neke ugrožene vrste: papagaji, pelikani...  .

      Pošto je crna Gora ustavom definisana kao ekološka država, vi kao novinari možete da pišete o  važnosti ekološkog sistema iz različitih uglova: Vezano za zdravlje ljudi, o štetnosti duvana , zatim o raznim odpadima koje velike fabrike zagađuju život ljudi na ovoj planeti, ti odpaci se najčešće  ispuštaju u moru, rijekama, ali i u vazduhu., šta oni prouzrokuju....

       životu starih civilizacija i drugo, npr. O Ilirma  uopšteno, civilizacija Maja, o kojima se mnogo govori i često se spominje  2012  kao dan D. zatim o egipatskoj civilizaciji, koja  se i dan danas istražuje i proučava u cilju njenog  daljnjeg istarzivanja danas u svijetu postoji nauka  koja  se naziva egiptlogija., Antička civilizacija... možete pisati o migraciji južnih slovena....

      Možete pisati o uspjesima vaših  vršnjaka, koji su postigli značajne uspjehe u sportu ili nekim drugim takmičenjima, pri tome možete napraviti i neki intervju, ili njegovu životnu priču, kako je to sve počelo, kakva su  danas njegova očekivanja, njegove  ambicije...

Ø      Možete da nam predstavite svoje naselje  iz različitih uglova, kao primjer  dobrih međuljudskih odnosa, ili obrnuto, šta bi ste vi voleli da promjenite u vašem naselju, kako bi ono trebalo da izgleda iz vaše perspektive..

Ø      Možete da javnosti  prikažete  bivše učenike, ove škole koji su pohvaljeni od strane škole. Gde su danas , šta rade, šta su upisali, njegovi utisci.

Ø       Možete da porazgovarate sa direktorom škole o istaknutim pojedincima učenicima ove škole koji mogu da budu pozitivan primer ostalima, kroz intervju  ili kroz prikazivanje njihovih očekivanja i  njihovim nekim životnim ciljevima. To je važno i da bi učenici shvatili da se trud isplati i da ga mi priznajemo i vrednujemo.

Ø      Možete objaviti otvoreno pismo roditeljima uopšteno, da im skrenete pažnju da treba da se više druže sa svojom djecom, i da pokažu više razumjevanja za vaše potrebe, naravno u realnim osnovama.

Ø      Otvoreno pismo nastavnicima i direktoru škole gdje bi ste iznjeli , sve vaše primjedbe i sugestije, ali isključivo na  konstruktivnom nivou, gdje morate izvagati svaku vašu pisanu riječ, jer morate da naučite da vi stojite iza vašeg  teksta i iza vaše izgovorene riječi.

Ø      Možete nešto napisati iz svijeta,  nauke, sporta, kulture, muzike, ali to mora  biti zaista nešto aktuelno.

Ø      Aktuelna dešavanja u našem  gradu.....

Ø      Problem narkomanije i konzumiranja alkohola, kod  djece i omladine, iznesite vaše mišljenje povodom ovog problema, i što je jako bitno ponudite čitaocima riješenje za ovaj problem. Iznesite konkretan primjer, ako ga imate i koje  su posledice konzumiranja droge,kakve su strahote razaranja porodice jednog ovisnika, može uopšteno, ali bi bilo jako dobro , da  govorite na osnovu iskustva, čiji ste vi bili svjedok. Na ovaj način preventivno utičemo na  mlade ljude koji sjutra mogu biti potencijalne žrtve narkodilera. Fokusirajte se  na jedan određeni problem droga jedan problem , konzumiranje  alkohola drugi problem, nemojte ova dva problema  objediniti, jer je i jedan i drugi problem priča  za  sebe.

 

Ø       Sve što se nalazi u sferi našeg interesovanja može biti ideja za priču .

Ø      Koliko je važno brinuti o životinjama, bilo da su to naši kućni ljubimci, ili možda neke ugrožene vrste: papagaji, pelikani...  .

Ø      Pošto je crna Gora ustavom definisana kao ekološka država, vi kao novinari možete da pišete o  važnosti ekološkog sistema iz različitih uglova: Vezano za zdravlje ljudi, o štetnosti duvana , zatim o raznim odpadima koje velike fabrike zagađuju život ljudi na ovoj planeti, ti odpaci se najčešće  ispuštaju u moru, rijekama, ali i u vazduhu., šta oni prouzrokuju....

Ø       životu starih civilizacija i drugo, npr. O Ilirma  uopšteno, civilizacija Maja, o kojima se mnogo govori i često se spominje  2012  kao dan D. zatim o egipatskoj civilizaciji, koja  se i dan danas istražuje i proučava u cilju njenog  daljnjeg istarzivanja danas u svijetu postoji nauka  koja  se naziva egiptlogija., Antička civilizacija... možete pisati o migraciji južnih slovena....

Ø      Možete pisati o uspjesima vaših  vršnjaka, koji su postigli značajne uspjehe u sportu ili nekim drugim takmičenjima, pri tome možete napraviti i neki intervju, ili njegovu životnu priču, kako je to sve počelo, kakva su  danas njegova očekivanja, njegove  ambicije...

Ø      Možete da nam predstavite svoje naselje  iz različitih uglova, kao primjer  dobrih međuljudskih odnosa, ili obrnuto, šta bi ste vi voleli da promjenite u vašem naselju, kako bi ono trebalo da izgleda iz vaše perspektive..

Ø      Možete da javnosti  prikažete  bivše učenike, ove škole koji su pohvaljeni od strane škole. Gde su danas , šta rade, šta su upisali, njegovi utisci.

Ø       Možete da porazgovarate sa direktorom škole o istaknutim pojedincima učenicima ove škole koji mogu da budu pozitivan primer ostalima, kroz intervju  ili kroz prikazivanje njihovih očekivanja i  njihovim nekim životnim ciljevima. To je važno i da bi učenici shvatili da se trud isplati i da ga mi priznajemo i vrednujemo.

Ø      Možete objaviti otvoreno pismo roditeljima uopšteno, da im skrenete pažnju da treba da se više druže sa svojom djecom, i da pokažu više razumjevanja za vaše potrebe, naravno u realnim osnovama.

Ø      Otvoreno pismo nastavnicima i direktoru škole gdje bi ste iznjeli , sve vaše primjedbe i sugestije, ali isključivo na  konstruktivnom nivou, gdje morate izvagati svaku vašu pisanu riječ, jer morate da naučite da vi stojite iza vašeg  teksta i iza vaše izgovorene riječi.

Ø      Možete nešto napisati iz svijeta,  nauke, sporta, kulture, muzike, ali to mora  biti zaista nešto aktuelno.

Ø      Aktuelna dešavanja u našem  gradu.....

Ø      Problem narkomanije i konzumiranja alkohola, kod  djece i omladine, iznesite vaše mišljenje povodom ovog problema, i što je jako bitno ponudite čitaocima riješenje za ovaj problem. Iznesite konkretan primjer, ako ga imate i koje  su posledice konzumiranja droge,kakve su strahote razaranja porodice jednog ovisnika, može uopšteno, ali bi bilo jako dobro , da  govorite na osnovu iskustva, čiji ste vi bili svjedok. Na ovaj način preventivno utičemo na  mlade ljude koji sjutra mogu biti potencijalne žrtve narkodilera. Fokusirajte se  na jedan određeni problem droga jedan problem , konzumiranje  alkohola drugi problem, nemojte ova dva problema  objediniti, jer je i jedan i drugi problem priča  za  sebe.