DJECA

DJECA

A jedna žena koja je privijala svoje čedo na prsa reče:
Pričaj nam o Djeci.
A on reče:
Vaša djeca nisu samo vaša djeca.
Ona su sinovi i kćeri žudnje Života za samim sobom.
Oni dolaze kroz vas, ali ne od vas,
i, premda su sa vama, ne pripadaju vama.


Možete im dati svoju ljubav, ali ne i svoje misli,
Jer ona imaju vlastite misli.
Možete okućiti njihova tijela, ali ne i duše,
Jer duše njihove borave u kući sutrašnjice,
koju vi ne možete posjetiti, čak ni u snovima svojim.
Možete se upinjati da budete kao oni,
ali ne tražite od njih da budu poput vas.
Jer, život ne ide unazad, niti ostaje na prekjučer, život ide napred.
Vi ste lukovi s kojih su djeca vaša djeca odapeta kao žive strijele.
Strijelac vidi metu na putu beskonačnosti i On vas napinje svojom snagom,
da bi njegove strijele poletjele brzo i daleko.
Neka vaša napetost u Stijelčevoj ruci bude za sreću
Jer kao što On ljubi strijelu koja leti,
Isto tako ljubi luk koji miruje.Halil Džubran (Kahlil Gibran) Libanonski pjesnik i slikar
6. 12.1883. / 10. 04. 1931.

 

KOJIM SE PRAVIMA BAVI KONVENCIJA UN-a O PRAVIMA DJETETA?

Pravom preživljavanja
- svako dijete mora imati osigurane osnovne uvjete za životi

Razvojnim pravima
- svako dijete mora imati osigurane uvjete u kojima će se moći razvijali kao cjelokupna ličnost!

Zaštitnim pravima
- nijedno dijete ne smije biti diskriminirano, zlostavljano, zanemarivano ili izrabljivano

Pravima sudjelovanja - svako dijete mora imati aktivnu ulogu u svom životu!

KOJA SU KONKRETNO PRAVA DJECE?

Svako dijete ima pravo:

  * na zaštitu od diskriminacije

    * na postupanje u njegovu najboljem interesu

    * na život

    * na odgovornost obitelji i društva

    * na osobni identitet

    * na život s roditeljima

    * na smještaj u ustanove za skrb o djeci ili posvojenje

    * na slobodu izražavanja, mišljenja i vjere

    * na slobodu udruživanja

    * na privatnost

    * na informacije

    * na zaštitu od nasilja i zanemarivanja

    * na posebnu zaštitu i skrb kad je izbjeglica

    * na posebnu zaštitu ako ima teškoće u razvoju

    * na zdravstvenu zaštitu

    * na besplatno, obvezno i kvalitetno obrazovanje

    * na vlastitu kulturu

    * na odmor i slobodno vrijeme

    * na zaštitu od teškog rada i izrabljivanja

    * na zaštitu od zlouporabe droga

    * na zaštitu od odvođenja, prodaje i trgovine

    * na posebnu zaštitu u sukobu sa zakonom

    * na zaštitu u oružanim sukobima

    * na upoznavanje s Konvencijom o pravima djeteta


Ako dijete ne zna prava, kako će znati da ona nose i odgovornosti? Kako će poštovati prava drugoga? Nikad nisu svi isti, ali su sva djeca jednako vrijedna kao osobe i imaju ista prava na prihvaćanje i poštovanje.

 

DJECA

A jedna žena koja je privijala svoje čedo na prsa reče:
Pričaj nam o Djeci.
A on reče:
Vaša djeca nisu samo vaša djeca.
Ona su sinovi i kćeri žudnje Života za samim sobom.
Oni dolaze kroz vas, ali ne od vas,
i, premda su sa vama, ne pripadaju vama.


Možete im dati svoju ljubav, ali ne i svoje misli,
Jer ona imaju vlastite misli.
Možete okućiti njihova tijela, ali ne i duše,
Jer duše njihove borave u kući sutrašnjice,
koju vi ne možete posjetiti, čak ni u snovima svojim.
Možete se upinjati da budete kao oni,
ali ne tražite od njih da budu poput vas.
Jer, život ne ide unazad, niti ostaje na prekjučer, život ide napred.
Vi ste lukovi s kojih su djeca vaša djeca odapeta kao žive strijele.
Strijelac vidi metu na putu beskonačnosti i On vas napinje svojom snagom,
da bi njegove strijele poletjele brzo i daleko.
Neka vaša napetost u Stijelčevoj ruci bude za sreću
Jer kao što On ljubi strijelu koja leti,
Isto tako ljubi luk koji miruje.Halil Džubran (Kahlil Gibran) Libanonski pjesnik i slikar
6. 12.1883. / 10. 04. 1931.

 

KOJIM SE PRAVIMA BAVI KONVENCIJA UN-a O PRAVIMA DJETETA?

Pravom preživljavanja
- svako dijete mora imati osigurane osnovne uvjete za životi

Razvojnim pravima
- svako dijete mora imati osigurane uvjete u kojima će se moći razvijali kao cjelokupna ličnost!

Zaštitnim pravima
- nijedno dijete ne smije biti diskriminirano, zlostavljano, zanemarivano ili izrabljivano

Pravima sudjelovanja - svako dijete mora imati aktivnu ulogu u svom životu!

KOJA SU KONKRETNO PRAVA DJECE?

Svako dijete ima pravo:

  * na zaštitu od diskriminacije

    * na postupanje u njegovu najboljem interesu

    * na život

    * na odgovornost obitelji i društva

    * na osobni identitet

    * na život s roditeljima

    * na smještaj u ustanove za skrb o djeci ili posvojenje

    * na slobodu izražavanja, mišljenja i vjere

    * na slobodu udruživanja

    * na privatnost

    * na informacije

    * na zaštitu od nasilja i zanemarivanja

    * na posebnu zaštitu i skrb kad je izbjeglica

    * na posebnu zaštitu ako ima teškoće u razvoju

    * na zdravstvenu zaštitu

    * na besplatno, obvezno i kvalitetno obrazovanje

    * na vlastitu kulturu

    * na odmor i slobodno vrijeme

    * na zaštitu od teškog rada i izrabljivanja

    * na zaštitu od zlouporabe droga

    * na zaštitu od odvođenja, prodaje i trgovine

    * na posebnu zaštitu u sukobu sa zakonom

    * na zaštitu u oružanim sukobima

    * na upoznavanje s Konvencijom o pravima djeteta


Ako dijete ne zna prava, kako će znati da ona nose i odgovornosti? Kako će poštovati prava drugoga? Nikad nisu svi isti, ali su sva djeca jednako vrijedna kao osobe i imaju ista prava na prihvaćanje i poštovanje.